menu
Produkční rybářství

Produkční rybářství

Dlouhodobě usilujeme o renesanci českého rybářství a rybníkářství, které představují jedinečné historicko-kulturní dědictví a výjimečnost v rámci celoevropského kontextu, a zároveň velmi starobylé tradiční řemeslo, které úzce propojuje člověka s přírodou. 

Historicky bylo v českých zemích i třikrát více rybníků, než je v současné době. Tradiční rybníkářství v rámci České republiky v průběhu minulého století silně utrpělo, došlo k úpadku odbornosti, řemeslné kreativity a podpory oboru ze strany státu. Význam rybníků a na ně navazujících přírodních systémů je přitom pro krajinu, vodohospodářství i aktivní rekreaci zcela zásadní a je v souladu s filozofií ekologického zemědělství. 

Záměrem společnosti JAKUB VÁGNER RYBÁŘSTVÍ a.s. je stát se významným producentem kvalitních sladkovodních ryb jako patrně vůbec nejzdravější běžně dosažitelné potraviny. Rybí maso, jmenovitě především kapr, představuje ideální zdravou potravinu s velkým potenciálem pro zvýšení spotřeby, a tedy i trhu. 

V chovatelské rybníkářské praxi chceme jít cestou hospodaření šetrného k přírodě. Námi obhospodařované rybníky by měly udržovat kvalitu vody lákavou i pro koupání při vysoké produkci nejjakostnějších ryb. Důraz bude kladen na rozvoj a co nejdelší udržení přirozené potravy kapra jako záruky jeho jedinečných potravinových vlastností. Ruku v ruce s tím půjde osvěta nejširší veřejnosti, které je nutno vštípit, že české rybníky skýtají tu nejprospěšnější potravinu, jakou si vůbec lze představit. 

Rozhodným faktorem pro naplnění našich cílů je získání odpovídajících vodních ploch, které budou systematicky opatřovány ze všech existujících zdrojů ať již nákupem, nebo dlouhodobými pronájmy. Aktuálně realizujeme produkční rybářství a sportovní rybolov na 25 vlastních i pronajatých plochách v celkové výměře 100 ha.  

Podstatným aspektem akvizic vodních ploch jsou dotační tituly z rámců EU i Ministerstva zemědělství České republiky. Usilujeme o to, aby se podstatná část evropských dotačních prostředků vynaložila právě na podporu budování tuzemských rybníků. Nezadržíme-li si totiž vodu u nás – na evropském rozvodí, změněná devastovaná krajina nám ji bohužel odvede nevratně pryč.

akcionar1.jpg, 23 kB“Jakub Vagner Rybarstvi is the product of one of the most innovative strategic private equity deals in the central Europe region this year.“
7. 10. 2014
Financial Times

“People are looking for tangible and innovative businesses to invest in”
18. 9. 2014
The Wall Street Journal

© 2015 Jakub Vágner rybářství a.s. | Podmínky užití | Mapa stránky | RSBC Group | Jakub Vágner